Panorama Świętokrzyska

 

 Panorama Świętokrzyska jest przedstawieniem dziejów ziemi świętokrzyskiej oraz historii parafii i Sanktuarium w Kałkowie w postaci widowiska "lalkowego". Posiada ona wiele elementów widowiska teatralnego.

 

Pielgrzymi  wyciszeni  modlitwą  w  Świątyni, wchodzą  do dużej sali,  w której po zajęciu miejsc spoglądają na dekorację sceny. Spostrzegają na niej gwiezdny firmament, sierp księżyca, srebrzące się w jego świetle świerki.

Na Łysicy widnieje benedyktyński klasztor, w którym znajdują się relikwie Świętego Krzyża. W dolnej części klasztoru  spoza  więziennej  kraty  wygląda  polski  patriota  (zaborcy urządzili na  Świętym Krzyżu najsroższe więzienie).

W dolinie  wieśniacza chata.  Przed nią ojciec rodziny miele na żarnach zboże na chleb.  Jego  żona przędzie na kołowrotku. Ich córka Kachna międli len. Wszyscy ubrani w stroje regionalne.

Pośrodku stoi Matka Boża,  Pani  Ziemi  Świętokrzyskiej  i skłonieniem głowy zaprasza pielgrzymów do swego Kościoła w Kałkowie - Godowie.

 

Rozpoczyna się  widowisko, a właściwie  pokaz  bohaterów i postaci z tysiącletnich dziejów państwa polskiego, królów i książąt, ludzi wielkich i prostych, którzy przybywali na Święty Krzyż.

 

Przy akompaniamencie muzyki pielgrzymi poznają wspaniałych bohaterów związanych z Ziemią Świętokrzyską i z Sanktuarium Maryjnym - patriotycznym w Kałkowie.

 

W "Panoramie Świętokrzyskiej"  pątnicy mogą przypomnieć sobie, w największym skrócie, nasze dzieje i więzy, jakie od zarania łączyły nasz naród z chrześcijaństwem.

 

Panoramę  Świętokrzyską  ufundował  Ksiądz Czesław Wala w 1990 roku.  Postacie wyrzeźbił w drzewie Józef Pawlik z Ostrowca Świętokrzyskiego. Stroje dla postaci uszyła jego żona.